رفتن به بالا

  • نگاهی به فعالیت انجمن دوستداران کودک پویش

    امیدی در دل کژروی‌های فعالیت ان‌جی‌اویی

    «انجمن دوستداران کودک پویش» از ان‌جی‌اوهای فعال در حوزۀ کودکان کار و بازمانده از تحصیل است که فعالیتش به نزدیک به یک دهه می‌­رسد. این انجمن که به گفتۀ مدیرعاملش «در سال‌­های گذشته آرام و به دور از شوآف‌­های مرسوم فعالیت داشته»، تلاشش بر این بوده تا با رویکرد جامع، به زندگی اجتماعی کودکان محروم و خانوادۀ آنان بنگرد و با نگاه انتقادی-ساختاری به مسائل کودکان طبقات ...