رفتن به بالا

  • مقابله با مجتمع نظامی-صنعتی-دانشگاهی پسا یازده سپتامبر

    دانشگاه در زنجیر

    | هنری ژیرو* | حضور تام و تمام رنج، ترس و مخاطره این را ضروری می‌سازد که افکار تحقق‌ناپذیر دور انداخته نشوند. – تئودور آدورنو وظیفۀ اساتید در این زمانه چیست؟ زمانه‌ای که به نظر می‌رسد نیروهای دموکراسی در حال عقب‌نشینی هستند و ایدئولوژی‌های در حال ظهور و شیوه‌های نظامی، ابرشرکت‌سالاری و بنیادگرایی سیاسی بر هر جنبه‌ای از تجربه‌های فردی و جمعی تحمیل شده‌اند. ...
  • مقاومت یک گزینه نیست، یک ضرورت است

    پایان آموزش عالی

    | هنری ژیرو* | آکادمی در حال ورود به زمانۀ خطرناکی است. امروزه دانشگاهیان خود را در آغاز دورانی می‌بینند که در آن سیاست فراگیرتری که با برآمدن اقتدارگرایی بواسطۀ بنیادگرایی‌های مختلف - اقتصادی، مذهبی، سیاسی، و آموزشی - در ارتباط بوده، به عنوان یکی از نتایج سیاست در حال ظهور، محدود و سیاست‌زدودۀ نزاکت و تروما نادیده گرفته شده است. این بدان معنا نیست که رفتار غیرانسانی ...