رفتن به بالا

  • نشیب نهادهای حاکمیتی و فراز نهادهای مدنی

    یک زلزله، یک تصویر، یک نماد

    تصویر مادری با گیسوانی پریشان و چهره‌ای گریان، در حالی که تن بی‌جان فرزند خردسالش را در بغل دارد، برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها، یادبودی از زلزلۀ کرمانشاه خواهد بود. همچنان که منجیل و رودبار، بم و آذربایجان یادهایی از خود به جای گذاشتند. خاطراتی تلخ، سخت و گزنده، حک شده بر پس پیشانی یک ملت، خاطره‌ای جمعی از مردمانی از یک سرزمین که هر چند سال یک بار گوشه‌ای از آن ویران و ...