رفتن به بالا

  • مقابله با مجتمع نظامی-صنعتی-دانشگاهی پسا یازده سپتامبر

    دانشگاه در زنجیر

    | هنری ژیرو* | حضور تام و تمام رنج، ترس و مخاطره این را ضروری می‌سازد که افکار تحقق‌ناپذیر دور انداخته نشوند. – تئودور آدورنو وظیفۀ اساتید در این زمانه چیست؟ زمانه‌ای که به نظر می‌رسد نیروهای دموکراسی در حال عقب‌نشینی هستند و ایدئولوژی‌های در حال ظهور و شیوه‌های نظامی، ابرشرکت‌سالاری و بنیادگرایی سیاسی بر هر جنبه‌ای از تجربه‌های فردی و جمعی تحمیل شده‌اند. ...