رفتن به بالا

  • نشیب نهادهای حاکمیتی و فراز نهادهای مدنی

    یک زلزله، یک تصویر، یک نماد

    تصویر مادری با گیسوانی پریشان و چهره‌ای گریان، در حالی که تن بی‌جان فرزند خردسالش را در بغل دارد، برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها، یادبودی از زلزلۀ کرمانشاه خواهد بود. همچنان که منجیل و رودبار، بم و آذربایجان یادهایی از خود به جای گذاشتند. خاطراتی تلخ، سخت و گزنده، حک شده بر پس پیشانی یک ملت، خاطره‌ای جمعی از مردمانی از یک سرزمین که هر چند سال یک بار گوشه‌ای از آن ویران و ...
  • امکان‌ها و بایدهای مداخلۀ معلمان در مناطق زلزله‌زده

    زلزله و موضع صنفی معلمان

    در حالی که رویارویی و جدال باندهای قدرت و ثروت به خاطر تضاد منافع در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران شکل جدیدی به خود گرفته و طرفین همدیگر را به بی‌کفایتی در مدیریت بحران، تخم‌لق‌پراکنی سیاسی، تاراج اموال عمومی در قالب مسکن مهر، افشای رانت خانوادگی و بست‌نشینی و حمله به بست‌نشینی و... متهم می‌کنند، مردم ایران شکل جدیدی از اتحاد و همبستگی مردمی برای کاهش دردهای ...