رفتن به بالا

  • گزارش نشست «از دروازه­ غار تا هرندی»

    بازخوانی مداخلات دولتی و غیردولتی در محله هرندی

    نگاهی مردم‌نگارانه به هرندی میترا اسفاری اولین سخنران این نشست سخنان خود را با انتقاد از عنوان سخنرانی‌اش آغاز کرد و گفت: برگزارکنندگان این نشست عنوان سخنرانی من را «نگاهی مردم‌نگارانه به منطقه هرندی» ذکر کردند، درحالی که «منطقه» واژه‌ای‌ست که کاملاً از طرف شهرداری تعریف شده است. یعنی اگر شما بروید از مردم محل بپرسید شما مال کدام منطقه‌اید؟ ممکن است خیلی تعریف ...
  • دربارۀ طرح جمع‌آوری کودکان کار و متکدی از خیابان‌های تهران

    متهم به فقر و محکوم به آزمون و خطا

    | دلارام علی | طی هفته گذشته ۳۰۰ کودک که صبح از خانه‌هایشان در تهران بیرون آمده‌اند تا در خیابان کار کنند، گدایی کنند و بالاخره هر طور که شده پولی دست و پا کنند، عصر به خانه برنگشته‌اند. ۷۰ نفر از آنها ممکن است هیچ عصر دیگری هم به خانه‌اشان در تهران برنگردند و عصرهای بعدیشان را در مسیر تایباد و بعد هم هرات بگذرانند. در هفته گذشته ۳۰۰ کودک در تهران سوار ون‌هایی شدند که ...