رفتن به بالا

  • حق مالکیت شبه‌دولتی بر خیابان دانشگاه

    خیابان ۱۶آذر، متعلق به کدام «مردم» است؟

    | شیرین کریمی* | ظاهرش به کوچه‌پشتی بیشتر شبیه است تا به فرعی‌ِ یکی از انقلابی‌ترین خیابان‌های جهان و ضلع غربی یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های جهان، خیابان ۱۶ آذر، خیابانی است در مرکز تهران به طول ۷۵۰ متر که پای پیاده حدود ده دقیقه طول می‌کشد تا به انتهایش برسیم؛ جویباری‌ست با شیب ملایم از شمال به جنوب که در آن کارمندان، دانشجویان، استادان، کسبه، تاکسی‌ران‌ها، ...