رفتن به بالا

  • بچه‌ها چقدر از وقت‌شان را باید در مدرسه سپری کنند؟

    اصلاح تقویم آموزشی مدارس

    | هیلی گلاتر، امیلی دروی و آلیا وانگ | هیچ چیز کامل نیست، اما اگر می‌توانست باشد چطور؟ فصل آغاز مدرسه‌ها است و علی‌رغم شکنندگی کاغذ دفترهای نو و جذابیت چراغانی‌های شب‌های جمعه؛ نقص‌ها، بحث‌ها و مسائلی که نظام آموزشی آمریکا با آن مواجه است به راحتی فراموش نمی‌شوند. دانش‌آموزان در راهروهایی که از آغاز تابستان دیگر آن را ندیده‌اند، راه می‌روند؛ در حالی که ذهنشان ...