رفتن به بالا

  • همایش واکاوی حقوقی و جرم‌شناختی اعدام کودکان در ایران برگزار شد

    سهمیه‌بندی عدالت برای کودکان بزهکار طبقات فرودست

    خیلی دردناک است ، وقتی با هر اعلام ملاقاتی خیال کنی این ملاقات آخر توست و روزها و شبهایت با این امید سپری شود که شاید بخشیده شوی… تنها وقتی طناب دار دور گردنت می‌نشیند می‌فهمی که هنوز خیلی کودکی نکرده‌ای.. ۱۸ سال، زمان کمی برای درک ورود به دنیایی است که تمام شادی‌ها و هیجانات احساسی‌ات را در یک لحظه از تو گرفته است و این پایان تلخ زندگی کودکانه‌ای است که جامعه به تو ...